Ilgtspējība

Ilgtspējīga resursu izmantošana

blogs ilgtspejiga resursu izmant

Aizvien aktuāla ir vides aizsardzības tēma. Rūpes par vides kvalitātes saglabāšanu un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanu ir būtiska. Ir dažādi vides aizsardzības pasākumi, ko mēs ikviens varam darīt. Kā viens no tiem ir dabas resursu taupīšana, atkārtota izmantošana un atkritumu samazināšana. Vidēji katrs iedzīvotājs gadā rada aptuveni 140 kilogramus iepakojuma atkritumu un ar katru gadu šis apjoms arvien pieaug. Parlaments, reaģējot uz šo problēmu, pieņēmis jaunas prasības par iepakojuma noteikumiem, kuru mērķis ir mazināt atkritumu daudzumu un veicināt atkārtotu izmantošanu.

Ņemot vērā atkritumu apjoma palielināšanos un to radīto ietekmi uz apkārtējo vidi, esam ieviesuši savā darbībā aprites ekonomikas principus. Tas nozīmē, otrreizēja materiālu un resursu izmantošana, lai samazinātu atkritumu daudzumu un to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Aprites ekonomika ir resursu patēriņa modelis, kas ietver esošo materiālu koplietošanu, atkārtotu izmantošanu un otrreizēju pārstrādi pēc iespējas ilgāk.

Nenoliedzami viens no pēdējā laika faktoriem, kas veicina pārmērīgo iepakojuma lietojumu ir tirdzniecība internetā. Produkta iepakošanai nepieciešams nodrošināt dažādus būtiskus faktorus. Sākot no iepakotā produkta funkcionālas aizsardzības transportēšanas laikā līdz ērtai lietošanai un informācijas sniegšanai par produktu. Bez atbilstoša iepakojuma, trausli produkti var tik sabojāti līdz ar to rodas zudumi. Tāpēc produktu bojājumu un zudumu novēršana ir būtiska.

Apzinoties gan atkritumu apjoma palielināšanās problēmu, gan nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu un produktiem atbilstošu transportēšanas iepakojumu, mēs savā darbībā nodrošinām, ka netiek izmantots vairāk materiālu, nekā nepieciešams, optimizējot iepakojumu atkārtotu lietošanu, tādējādi samazinot dabas resursu izmantošanu, kā arī samazinot poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu. Kastēs un iepakojuma materiālos, kuros noliktavā nonāk preces, kas tiek izvietotas mūsu tirdzniecībai veikalos, pēc tam tiek iepakotas interneta veikalā iegādātās preces un nosūtītas patērtājam.

Rūpes par vides aizsardzību ir būtisks solis pretī vides kvalitātes saglabāšanai un dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai. Mums ir iestrādes šajā virzienā un mēs turpināsim rast atkārtoto resursu izmantošanas risinājumus, lai samazinātu atkritumu daudzumu.

Aicinām ikvienu samazināt patērēto atkritumu daudzumu, pēc iespējas izmantot tos atkārtoti, šķirot un būt atbildīgiem pret vides resursiem. Kopīgi mēs varam parūpēties par ilgtspējīgu nākotni.