SIA “Baltic accountancy solutions”, vien. reģistrācijas Nr. 40103330025

Tirdzniecības vietne www.kameja.lv – turpmāk Kameja.lv – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

Vispārīgie noteikumi

Vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tiek uzskatīta par Distances līgumu. Šāda savstarpēja vienošanās ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.kameja.lv interneta tirdzniecības vietnē vai attālināti pa tālruni vai e-pastu. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.

PIRKUMU VEIKŠANA

Personas, kas jaunākas par 18 gadiem,  nevar veikt pasūtījumus.

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem. 

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas tiek pārbaudīta preču pieejamība. Pēc tam pasūtījums tiek sagatavots apmaksai un uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins ar kopējo pasūtījuma summu un maksājuma rekvizītiem.

Apmaksas noteikumi

Priekšapmaksa ar bankas pārskaitījumu.

Kad grozam pievienotas visas vēlamās preces, norādīta nepieciešamā informācija un pasūtījums apstiprināts, tiek pārbaudīta preču pieejamība. Pēc tam uz klienta e-pastu tiek nosūtīts pasūtījuma rēķins ar norādītu kopējo pasūtījuma summu un maksājuma rekvizītu informāciju.

Veicot maksājumu jānorāda pasūtījuma numurs.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Rēķins jāapmaksā 3 dienu laikā, pretējā gadījumā pasūtījums tiek anulēts!

Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts rakstiski vai sazinoties telefoniski.

Piegādes noteikumi

Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot Omniva pakomātu vai Latvijas pastu. Nodrošinām iespēju saņemt preci uz vietas kādā no Kameja veikaliem.

Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 2-7 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos Kameja.lv patur tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.

Balstoties uz LR noteikumiem, kad Pircēju neapmierina preces veids, forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, netiek mainītas un atgrieztas šādas preces: audumi; pēc individuāla pasūtījuma ražotas preces (pēc Klienta pasūtītiem izmēriem šūta gultasveļa, aizkari un tml.).

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Iesniegt sūdzības var zvanot uz tālruņa numuru +371 29333505 vai rakstot uz e-pastu info@kameja.lv 

Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts, internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam, vai nepieņemt preci atgriešanai.

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma pieprasīšanas un saskaņošanas ar Pārdevēju, nosūtīt Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas Kameja.lv nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Kameja.lv internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles. 

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu.

Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Kameja.lv internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes. Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus.

Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas.

Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

Pircēja personas datu apstrāde

Kameja.lv interneta veikals apkopo un izmanto fizisko personu datus, kurus Pircējs ir norādījis pie preču pasūtīšanas (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, adrese u.c. Kameja.lv pasūtījuma formā iekļautā informācija), lai 

  1. apstiprinātu, reģistrētu un apstrādātu Pircēja pasūtījumu;
  2. atrisinātu problēmas, kas saistītas ar pasūtījumu vai tā piegādi;
  3. izpildītu citas līgumā noteiktās saistības.

Kameja.lv internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi un telefona numuru, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai.

Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz info@kameja.lv

Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.