Group 8

Klientu
lojalitātes karte

Sakrāj 6 zīmogus un saņem -20% atlaidi savam pirkumam!

Kartes noteikumi

Vispārīgie noteikumi

01

1.1. Klientu lojalitātes karte, turpmāk tekstā – Karte, ir priekšrocību karte, ko Kameja piedāvā klientiem.

1.2. Kartes ieviešana uzsākta 2016. gada 1. februārī un tās darbības termiņš nav ierobežots.

1.3 . Karte darbojas visos veikalos Kameja.

1.4 . Kameja patur tiesības mainīt Kartes izmantošanas noteikumus vai pārtraukt to izsniegšanu.

Kartes izsniegšana

02

2.1. Par Kartes īpašnieku kļūst jebkura fiziska persona – Kameja klients, turpmāk tekstā – Klients, kas ir saņēmis no Kameja Karti.

2.2. Karti izsniedz Klientam, ja tas iepircies kādā no Kameja veikaliem par summu virs 30 €.

2.3. Izsniedzot karti, Klientam izskaidro vai izsniedz noteikumus drukātā veidā, kā arī uzspiež 1. zīmogu.

2.4. Kartes izsniegšana tiek pārtraukta, kad tiek sasniegts maksimālais izsniedzamo karšu skaits.

Klienta karte

03

3.1. Klienta karte ir kartona karte ar Kameja atbilstošu dizainu. Vienā kartes pusē redzams Kameja logo un uzraksts „Lojalitātes karte”, otrā pusē redzami 6 apļi ar cipariem no 1 līdz 6, kas apzīmē pirkumu skaitu. Savukārt 7. aplī redzams uzraksts „- 20% pirkumam”.

Klienta kartes izmantošanas kārtība

04

4.1. Iepērkoties Kameja veikalos vismaz par 15€, Klients, uzrādot Karti, saņem īpašu atzīmi kartes otrā pusē (Kameja zīmogs, pārdevēja paraksts). Iepērkoties par 100€ un vairāk, tiek uzspiesti 2 zīmogi.

4.2. Lai saņemtu – 20% atlaidi vienam pirkumam, Klientam jāiepērkas Kameja veikalos 6 reizes, krājot zīmogus kartes otrajā (kreisajā) pusē.

4.3. Pēc 7. pirkuma Kameja patur izmantoto Karti.

Kartes ierobežojumi

05

5.1. 20% atlaide neattiecas uz Kameja sniegtajiem pakalpojumiem (dizains un šūšana, žalūziju un stangu uzstādīšana).

5.2. 20% atlaide neattiecas uz žalūziju un stangu iegādi.